тел.: 064 850 227 | odz4_pl@abv.bg

Екип


Кои сме ние: 

Диана Кирова – директор

Екип:

Четвърта група „Слънчо“
grupa-slunce-II
Даринка Василева – старши учител
Елица Тупова – учител 
Първа група „Дъга“
grupa-daga-pg5g
Снежана Стоева – старши учител,
Пламена Андреева – старши учител
Втора група  „Пчелици“

Нина Дакова – старши учител
Биляна Горанова – учител
Трета група „Моливко“
Иваничка  Кралева – старши учител
Елина Николова – учител
яслена група

мед. сестра Светла Павлова
мед. сестра Даниела Петкова
старши учител по музика


Мария Иванова Папуркова – старши учител
Медицински сестри:
Надя Недялкова,
Николета Илиева
Помощник-възпитатели:
Анелия Манушева,
Светомира Тодорова,
Валя Иванова,
Нина Маринова,
Гергана Панова,
Клавдия Костадинова
Главен счетоводител:
Корнелия Гешева
Касиер-домакин:
Мирослава Чудомирова