тел.: 064 850 227 | odz4_pl@abv.bg

Екип


Кои сме ние: 

Александра Николова Иванчева – директор

A.Ivancheva
A.Ivancheva-2

Публикации:

1998 г. „Речева активност и мисловни операции при децата от предучилищна възраст’
сп. „Предучилищно възпитание“;

2000 г. „Аз-образът. Особености на детската самооценка“ ,  сп. „Предучилищно възпитание“;

2005 г. „Модели за стимулиране на детското развитие“ , сп. „Предучилищно възпитание“
второ място в конкурса за статия;

2010 г. „Развиващата среда. Съдържание на понятието и параметри“ ,  сп. „Предучилищно възпитание“;

2000 г.  „Неволен свидетел“, поезия, изд. „Пламък“, София

Екип:

Втора група „Слънчо“
grupa-slunce-II
Даринка Василева – старши учител
Елица Тупова – учител 
Трета група „Дъга“
grupa-daga-pg5g
Снежана Стоева – старши учител,
Пламена Андреева – старши учител
Четвърта група „Приятели“
Нина Дакова – старши учител
Биляна Горанова – учител
Първа група „Моливко“
grupa-molivko-I
Красимира Самарджиева – старши учител
Иваничка  Кралева – старши учител
яслена група
yaslena-grupa

мед. сестра Светла Павлова
мед. сестра Катя Личева
старши учител по музика

Мария Иванова Папуркова – старши учител
Медицински сестри:
Надя Недялкова,
Николета Илиева
Помощник-възпитатели:
Анелия Манушева,
Светомира Тодорова,
Биляна Василева,
Нина Маринова,
Гергана Панова,
Клавдия Костадинова
Касиер-домакин:
Мирослава Чудомирова