тел.: 064 850 227 | odz4_pl@abv.bg

За нас


Детска градина „Първи юни“ се намира в град Плевен, в Северна България. Началото на неговата история е поставено на 28.12.1979 година. 

    Детското заведение работи с пет групи, с общо 130 деца, на възраст от една до седем години. За децата се грижи екип от 10 учители, които оползотворяват всички възможности да развиват своя професионализъм. Екипът работи върху проблеми от областта на детската психология, в различни проблемни области, в центъра на които стои детското мислене и функционалната връзка между речта и мисленето. Резултат от усилията ни да обогатяваме психологическите си знания са публикации в професионални издания, участие в национални и областни конференции с разработки, касаещи теорията и практиката на предучилищното възпитание.

    Опитваме се да правим необходимото, за да развиваме детската индивидуалност, разбирайки че индивидуалността е най-важната характеристика на личността, в основата е на креативността и е залог за бъдещо творческо развитие.

    Разбира се, една от основните ни идеи е да помогнем на децата в тази ранна възраст да осъзнаят националната си идентичност на българи. Правим това със средствата на българската фолклорна музика, която има силно въздействие върху душите на малките българчета. Надяваме се, че успяваме да разпалваме тяхното родолюбие и да помагаме то да се превръща в силен интелектуален и творчески заряд в бъдеще.