тел.: 064 850 227 | odz4_pl@abv.bg

Заучаване на мотивация


март 31, 2016 10:06 pm, в категория : от

Във време, в което хората лесно се демотивират по причини, които могат да бъдат обективни и субективни, отново се вглеждаме в мотивационните теории, за да търсим нови стойности в тях. Търсим обяснение за демотивацията при Маслоу, например. Оказва се, обаче, че и неговата логична последователност в постановките не винаги може да обясни защо все пак, независимо от наличието на всякакви предпоставки, хората се демотивират, а респективно, децата губят интерес към ученето и мотивация за учебен труд.
В тази проблемна област беше съсредоточена квалификационната среща на учителите в детското заведение с психолога Александър Кръстев. Той работи върху темата за заучаване на мотивация за учене и опитва да изпробва в практиката на работа с деца свои решения.
В разговора с него се оказа, че можем да се обединим около общи нагласи, свързани с възможностите да се въздейства върху създаването на интерес към учебните дейности като се използват средствата на внушението. Бяхме на общо мнение, че външните фактори са по-слабо ефективни от вътрешната мотивация. Но за да се гради тя, необходимо е да е изпълнен комплекс от условия: Детето да има чувството, че е автономно и само решава, да усеща смисъла на действието, което извършва, да го усеща като част от собствена ценностна система, да се разпалва, вълнува и вдъхновява.
Но как да се постигне тази дълбочина и може ли у детето да се създаде такова умение, ако то е в предучилищна възраст. Александър Кръстев опитва да създаде тренингова програма с гъвкава структура, която да се прилага независимо от учебните дейности. Целта е да се въздейства индиректно върху съзнанието с идеята да се постигне дългосрочен следвременен ефект. Ще се ползват пословици, които метафорично и иносказателно изясняват смисъла на знанието. Ще се очаква те да въздействат върху детското съзнание, без да се упражнява натиск върху децата и да се изисква от тяхна страна тълкуване и разбиране. Ще се провокират разговори и размисли, но внимателно, за да се следи за постигнатото внушение.
Ще се правят опити да се ползват позитивни утвърждения, които децата да правят, за да изграждат самочувствие.
Бяха обсъдени възможности тези постановки да се прилагат практически в рамките на работното и учебно ежедневие на учителите и децата. Учителите споделиха, че и сега в различни форми ползват елементи на тази методика, за да усилят волевото желание или спонтанност за включване на децата в дейност или за да им осигурят възможност за отпускане и отдих.
Накрая бих казала, че е добре учителите да имат широки представи за различните възможности да се въздейства положително върху детската психика, в частност върху мотивацията за учене. Резултатът може да не е очевиден веднага, но си заслужава да се направят усилия, за да се отключи енергията на детския потенциал.


от: Александра ИванчеваАко желаете може да добавите коментар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *