тел.: 064 850 227 | odz4_pl@abv.bg

Дума, сричка, звук…


април 17, 2018 12:10 pm, в категория : от

Дори да ни се иска да оставим децата щастливо и безгрижно да живеят дълго  само в света на игрите, когато станат на 6 години, друга реалност се изправя пред тях. Съвсем близо е училищната реалност, а би било по-щадящо за тях самите, ако са подготвени във всякакъв смисъл. Социално – ако са усвоили различни модели на поведение, според ситуацията – учебна, празнична, спортна, игрова… Познавателно – ако притежават достатъчно представи, които да надграждат и т.н.

В седмицата на отворените врати Красимира Самарджиева, учител в четвърта подготвителна група, представи пред родители момент от практическата работа по развитие на детското умение да разбират системата на българския език. Системата на езика е абстрактна и са необходими действия в умствен план и развито схематично мислене. Детското мислене, обаче, е действено и образно. За да осмисли абстрактната логическа задача, детето трябва да извърши достъпни за него практически действия. Елементите на езика – изречението, думата, звукът, сричката – трябва да се изобразят чрез съответните физически действия – пляскане с ръце, потропване с крак, подреждане на деца и други подходящи движения. Процесът са нарича живо действено моделиране и помага на децата да разбират звуковия състав на думата, разделянето на думата на срички и други езикови явления. Визуалното представяне чрез рисуване или разчитане на схеми и модели на думи и срички също помага.

Във всички случаи е необходима последователна и системна работа, която да започне още в тригодишната възраст на детето с артикулационни упражнения за правилно произнасяне на звуковете в думите. Да продължи при четири- и петгодишните с обогатяване на речника с думи, на които разбират значението, докато постепенно започнат да разбират, че „дума“, „изречение“, „звук“, „сричка“   са  термини със самостоятелно значение.

Красимира Самарджиева показа завършващ етап на подготвителната работа за училище по български език, а децата бяха мотивирани и познавателният интерес беше очевиден.


от: Александра ИванчеваАко желаете може да добавите коментар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *