тел.: 064 850 227 | odz4_pl@abv.bg

Кратко, ясно, точно…


април 21, 2017 4:40 pm, в категория : , от

Кратко, ясно и терминологично точно, както подхожда на математическата наука, и съвсем в своя стил, задаваше въпросите си  към децата днес Красимира Самарджиева. Математическа ситуация в трета група, обзорна и обобщаваща овладените математически представи до момента. Точност имаше  във всичко – в конструкцията на учебната ситуация, във въпросите, в изискването на точни и съобразени с математическата терминология отговори, в стимулирането на детския интерес чрез подходящо мотивиране на децата за размисъл и участие, в редуването на активности – мисловна, двигателна, социална, емоционална, художествена.

Една и съща задача беше решавана вариативно по няколко начина, за да се затвърди нужното знание. Децата отговаряха с лекота на въпроси, изискващи познаване на поредността на дните в седмицата, познаване на равнинните геометрични форми и основни техни характеристики. Те се справяха с групиране по съществен признак като определяха съдържанието на понятията „превозни средства“, „животни“, „растения“, „мебели“, „облекло“, „плодове“, „зеленчуци“ и др., а също определяха и включени в тях категории – „горски“ и „домашни животни“, „превозни средства по въздух, суша и вода“ и други.

Децата показваха непоколебимо усърдие и съсредоточеност в желанието си да разбират логиката на въпросите и задачите. Умението да решават задачи с класификация на основата на съществен признак показва много добро ниво на абстрактно-логическото мислене, постигнато в резултат на системни усилия на учителите да обогатяват и развиват математическите представи на малките.


от: Александра ИванчеваАко желаете може да добавите коментар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *