тел.: 064 850 227 | odz4_pl@abv.bg

Седем стъпки


август 2, 2019 1:24 pm, в категория : от

Учебното време в детските градини е в периода на учебната година: от 15 септември до 31 май. Неучебно време за детските градини е периодът от 01 юни до 14 септември. В учебно време се организират педагогически ситуации. В неучебното време на лятната ваканция се провеждат само така наречените допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Всяка детска градина в своя програма уточнява какво ще е съдържанието на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, чието предназназначение е в тях да се извършва допълнителна работа, специално насочена към индивидуалните интереси на всяко дете. Всяка педагогическа колегия има своя визия за  оптималност и своя концепция за смисленост в образованието на децата.

Ето какво е нашето виждане:

Детските индивидуалности, както е известно, са различни. И ние в ролята си на учители трябва да се съобразим с това. Ето защо, обмисляйки съдържанието на допълнителните форми на дейности, сме създали АТЕЛИЕТА за допълнителни дейности под общото наименование „СЕДЕМ СТЪПКИ“. Идеята ни е да се съобразим с Теорията за множествената интелигентност на Хауърд Гарднър, който първоначално е описал седем типа интелигентност, по-късно е добавил още два. Предлагаме на децата занимания, отчитащи техните индивидуални особености: темперамент, интереси, естествени заложби и типа интелигентност.  Съобразили сме се и с идеята, че числото „седем“ носи философски смисъл.

Седем е едно от най-удивителните числа. Седем са дните от седмицата. Седем са континентите. Седем са цветовете на дъгата. Седем са музикалните тонове. Седем е числото на завършения цикъл. Когато сме щастливи, казваме,  че сме на седмото небе… Избрали сме числото „седем“ да символизира желанието ни да разбираме различните детски индивидуалности, работейки в специализираните ателиета.

А ето и съдържанието на нашите ателиета за допълнителни дейности, в които децата се занимават по интереси:

  • Ателие „Седем стъпки“  Познавателни  активности; Математика. Логика.
  • Ателие „Седем думи“  Литературни занимания; Реч и мислене; Работа с народни умотворения и литературни текстове. Изразните средства в литературата. Запознаване с живота и творчеството на писатели и поети и др.
  • Ателие „Седем цвята“  Художествени дейности; Способности, талант; Игри с цветове и бои. Конструктивни дейности с различни материали; Изразните средства в изобразителното изкуство. Приложни изкуства.
  • Ателие „Седем добрини“  Нравствени компетентности; Добродетели; Обсъждане на литературно съдържание. Разговори по нравствено-етични теми; Разбиране за нравствените категории; Емоционална интелигентност; Формиране и обогатяване на ценностна система.
  • Ателие „Седем скока“  Физически активности; Игри; Музикални способности; Двигателни способности.

Замислени са по начин, даващ възможност да се обхване многообразно съдържание. Децата усвояват знанията по различни начини. Всеки има свои уникални умствени способности и таланти.

През лятото цялата дейност на ателиетата се случва на двора. Този вид дейности не изисква специална организация, създавана от възрастните. Изисква организирането на среда, носеща стимули и предизвикваща радост, активност и откривателство. Децата, носещи в себе си определени заложби, ще намерят своята дейност, в която да се чувстват щастливи да развиват своите склонности и заложен интерес.

Конструктивните игри в пясъка винаги дават възможност на детското въображение да повтори или преобрази представите на детето в нови чудновати конструкции.

Двигателните дейности винаги носят силен заряд на жизнерадост и са най-естественото проявление на детската съзидателна енергия. Специално разчертаните от родители площадки се ползват за двигателни и логически игри. Увлечени във весело подскачане, децата правят класификация по цвят и форма, упражняват концентрацията на вниманието си, представите си за посоките, ориентиране в пространството, представи за количества, за колона и редица и др.

Понякога децата, водени от собствен импулс, са увлечени от дейност, която сами си организират. Така в ателие „Седем цвята“ се появиха билкарки, които събраха и съчетаха разноцветни растения, които аранжираха красиво в пликчета. Ние им помогнахме с материали и облекла да си направят ателие за собствена продукция. Удоволствието стана причина за словотворчество и така се появиха „гривни на приятелството“, „венци на природата“, „билки на здравите хора“ и др.

Всеки сезон има своите тайнства. Игрите на открито може би са най-голямото вълшебство на лятото…


 

от: Александра ИванчеваАко желаете може да добавите коментар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *