тел.: 064 850 227 | odz4_pl@abv.bg

Дни на отворените врати


април 13, 2018 12:19 pm, в категория : от

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

16.04.2018 Г. – 21.04.2018 г.

 

Уважаеми родители,
Заповядайте в детската градина, за да наблюдавате и да участвате в  различни по тема и съдържание образователни ситуации с децата.

 

18.04.2018 г.  /сряда/, 9.15 – 9.45 часа

Втора група  „Дъга“

Направления: „Български език и литература“, „Околен свят“;

Ядра: „Свързана реч“, „Граматическа правилна реч“ „Самоутвърждаване и общуване с околните“,

Цел: Развитие на емоционалната интелигентност на децата

Тема „Да помогнеш“

Очаквани резултати:

 1. Децата развиват речта си чрез участие в беседа;
 2. Съставят кратък повествоветелен текст чрез използване на ключови думи;
 3. Децата съпреживяват и проявяват съпричастност:

Методи и похвати: разговор, беседа; инсценировка,

Снежана Стоева, старши учител

 

9.00– 9.30 часа, 19.04.2018 г.

Втора група „Дъга“

Направления:  „Конструиране и технологии“;

Ядро: „Обработване на материали, съединяване и свързване“

Цел: Развитие на конструктивност на мисленето и въображението

Тема „Пчелички“

Очаквани резултати:

 1. Децата участват в обща дейност за реализация на групов проект;
 2. Децата затвърдяват уменията си да обработват картон и да извършват различни технологични операции: изкъсване, съединяване на елементи чрез лепене;
 3. Децата се радват от изпълнението на творческа конструктивна дейност.

Методи: куклен етюд, беседа, диференциран показ на образци, действен показ, указание, обяснение;

Пламена Андреева, старши учител

 

9.15 – 9.45 часа, 20.04.2018 г.

Първа група „Слънчо“

Направления: „Български език и литература“, „Конструиране и технологии“

Ядра: „Свързана реч“, „Звукова култура“, „Пресъздаване на литературно произведение“, „Конструиране и моделиране“

Цел: Развитие на въображението и творческите способности на децата чрез игрово артистично пресъздаване

Тема „Дядовата питка“

Очаквани резултати:

 1. Децата участват в театрализирана игра в сътрудничество с възрастни и деца;
 2. Децата упражняват правилно произношение на звукоподражание и думи;
 3. Децата апликират готово изрязани форми и изработват реквизит за игра.

Методи:;

Даринка Василева, старши учител; Елица Тупова, учител

21.04.2017 /събота/, 13.00 часа, зала „Балканстрой“

Трета група „Приятели“

Направление: „Физическа култура“, „Околен свят“, „Математика“, „Български език и литература“

Цел: Развитие на уменията за общуване и възпитаване на чувство за общност

Тема „Спорт за всички нас“

Очаквани резултати:

 1. Децата формират позитивно емоционално отношение към двигателната дейност – собствената и на другите;
 2. Проявяват самоконтрол и регулират собственото поведение според правила и норми, произтичащи от спецификата на спортната ситуация;
 3. Децата формират чувство за общност чрез коопериране и взаимодействие със съиграчи
 4. Методи: спортно-подготвителни игри;

Дида Тодорова, Нина Дакова, старши учители

 

16.04.2018 /понеделник/

9.00 – 9.30 часа

Четвърта група „Моливко“

Направления: „Български език и литература“

Ядра: „Звукова култура“

Цел: Развитие на умението на децата да разбират системата на българския език.

Тема „Избягалите звукове“

Очаквани резултати:

 1. Децата откриват и определят мястото на звукове в думи.;
 2. Децата делят думите на срички;
 3. Децата извършват звуков анализ на думи.

Методи: обследване на речта/интониране, моделиране/, разговор, игри

Средства: картини, „Песен за гласните“, игри“ „Измисли дума“, „Довърши думата“, „Определи сричките“, „Верижка“, „Гласни и съгласни звукове“, „Живите думи“

Красимира Самарджиева, старши учител

 

19.04.2018 /четвъртък/, 9.30 – 10.00 часа

Четвърта група „Моливко“

Направления: „Български език и литература“, „Околен свят“

Ядра: „Свързана реч“, „Пресъздаване на литературно произведение“,

Цел: Практическо усвояване на ценностни модели на поведение

Тема: „Приказки с поука“, драматизация

Очаквани резултати:

 1. Децата разпознават и разбират емоциите на литературните герои;
 2. Децата анализират действията на героите и ги пресъздават чрез собствена интерпретация;
 3. Децата формират собствена позиция и изразяват оценъчно отношение към поведенчески прояви

Иваничка Кралева, старши учител

 

 

 

от: Александра ИванчеваАко желаете може да добавите коментар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *